Garden Styl

< zahradní domky, pergoly, altány, dětská hřiště, garážová stání, betonová dlažba>

 

ÚVOD SLUŽBY PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CENÍK KONTAKTY

 

 

Základy pod dřevostavby & nátěry

Aplikace lazurovacích barev

Vnější nátěry:

Impranal - vodou ředitený, slabovrstvý lazurovací lak (směs světlustálých transparentních pigmentů v akrylátové disperzi s přídavkem aditiv):

• 1 x nátěr BIO SCH 19 - impregnace ( spotřeba cca 1 l/10 m2 )
• 2 x nátěr laz. lakem SCH 19 - po zaschnutí 1. nátěru přebrousit povrch jemným smirkovým plátnem a aplikovat 2. nátěr (spotřeba cca 1 l/12 m2)

nebo

Sokrates Lazurit Forte - vodou ředitelná olejová lazura, obsahuje impregnaci (směs transparentních oxidů železa ve vodné emulzi lněného oleje s přísadou speciálních aditiv a fungicidních látek, které chrání dřevo před dřevokaznými a dřevozbarvujícími houbami a hmyzem, obsahuje UV filtr):

• 2 x nátěr Lazuritem Forte - po zaschnutí 1. nátěru přebrousit povrch jemným smirkovým plátnem a aplikovat 2. nátěr (spotřeba cca 1 l/10 m2)


Vnitřní nátěry - stěny:

Impranal - vodou ředitený, slabovrstvý lazurovací lak:

• 2 x nátěr laz. lakem SCH 19 - po zaschnutí 1. nátěru přebrousit povrch jemným smirkovým plátnem a aplikovat 2. nátěr (spotřeba cca 1 l/12 m2)

nebo

Sokrates Lazurit Forte - vodou ředitelná olejová lazura, obsahuje impregnaci:

• 2 x nátěr Lazuritem Forte - po zaschnutí 1. nátěru přebrousit povrch jemným smirkovým plátnem a aplikovat 2. nátěr (spotřeba cca 1 l/10 m2)

nebo

Sokrates Movipur - vodou ředitelný, polyuretanový vnitřní lak :

• 1 x nátěr lakem Sokrates Movipur - penetrace - ředit poměrem : 2 díly laku a 1 díl vody
• 1 - 2 x nátěr lakem Sokrates Movipur - neředí se, po zaschnutí 1. nátěru přebrousit povrch jemným smirkovým plátnem a aplikovat 2. nátěr (spotřeba cca 1 l/10 m2)


Vnitřní nátěry - podlaha:

Sokrates Movipur - vodou ředitelný, polyuretanový vnitřní lak :

• 1 x nátěr lakem Sokrates Movipur - penetrace - ředit poměrem : 2 díly laku a 1 díl vody
• 3 x nátěr lakem Sokrates Movipur - neředí se, po zaschnutí 1. a 2. nátěru přebrousit povrch jemným smirkovým plátnem a aplikovat další nátěr (spotřeba cca 1 l/10 m2)

 

níže jsou uvedeny pokyny pro stavbu základů, které jsou pro Vás závazné. Berte na vědomí, že pokud podklad - základ pod chatou ošidíte, nebude Vám chatka patřičně dlouho sloužit a nelze na ní u výrobce uplatňovat případnou reklamaci!

A/ Hutněný štěrkový násyp, zámková dlažba - výška násypu 200 mm, frakce štěrku 16 - 32 mm, hutněný vibračním válcem nebo deskou. V terénu vytvořte jámu 180 mm hlubokou a min. o 200 mm větší ve všech směrech než je půdorys domku. Jámu vyplňte štěrkem do výšky 200 mm. Tím zůstane 20 mm štěrku nad terénem. Štěrk řádně zhutněte, aby bylo podloží stabilní. Je nutné, aby chata stála cca 50 mm nad terénem. K tomu postačí cihly nebo bet. dlaždice. Betonové dlaždice si můžete objednat u naší společnosti. Jejich počet závisí na velikosti chaty. Vnější hrany dlaždic mohou být od sebe max. 50 cm. Dlaždice musí být rovnoměrně umístěny po celé ploše a ne pouze po obvodu!!! Pokud si dlaždice objednáte prostřednictvím naší společnosti, tak je naši montážníci sami uloží na štěrkové lože dle potřeby. V případě, že je terén ve spádu, je nutné celé štěrkové lože ohraničit obrubníky, které zabrání samovolnému sesypávání štěrku. Pak stačí rozměr podloží vytvořit větší o sílu stěny chatky ve všech směrech. Ohraničení obrubníky doporučujeme i u rovinatého terénu. Rovinu překontroluje vodováhou. Odklon od roviny nesmí být větší než 0,5 cm na 100 cm (0,5 %). Tato technologie je vhodná pro menší rozměry chatek nebo nářaďových domků (ne však pro altány) cca do 10 - 12 m2. Zámkovou dlažbu proveďte dle instrukcí jejího výrobce. Její rozměry musí být větší min. o sílu stěny chatky ve všech směrech. Tento podklad je vhodný i pro altány.

B/ Základové pasy (prahy), pilíře - mohou být monolitické nebo prefabrikované. Výšku prahu je potřeba volit dle zeminy. Doporučujeme výšku okolo 100 - 150 mm. Rýhy pro pasy (prahy) proveďte souběžně se stěnou s dveřmi - zpravidla čelní stěna. Vnější hrany pasů (prahů) můžou být od sebe max. 50 cm. Hloubku rýhy pro monolitické pasy (prahy) proveďte tak, aby rýha mohla být vysypána 200 - 250 mm štěrku a po usazení pasu (prahu) jeho vršek byl cca 50 mm nad rostlým terénem. Mějte na paměti, že rozměry chatky jsou rozměry vnitřní, tudíž délka pasu (prahu) musí být větší min. o sílu stěny chatky na každé straně. Povrch pasu je dobré odizolovat IPA lepenkou. To samé platí i o pilířích s tím, že jejich vnější hrany mohou být od sebe max. 50 cm a musí být rozmístěny po celé ploše - nestačí pouze patky v rozích!!! Výstavba pilířů je velmi pracná a proto je doporučujeme používat pouze tam, kde je terén ve velmi strmém spádu. Výstavbu pasů a pilířů vždy konzultujte s výrobcem domku. Zákl. pasy nejsou vhodné pro altány. Pilíře pro altány stačí zhotovit pouze v rozích - jejich min. rozměr je 580 x 580 mm.

C/ Základová deska - desku o síle 100 - 150 mm vybetonujte na štěrkovém polštáři o výšce 100 - 200 mm. Desku vyztužte ocelovou KARI sítí 150 x 150 x 6 mm. Rovinu překontroluje vodováhou. Odklon od roviny nesmí být větší než 0,5 cm na 100 cm (0,5%). Mějte na paměti, že rozměry chatky jsou rozměry vnitřní, tudíž podklad pod chatkou musí být větší min. o sílu stěny chatky ve všech směrech. Povrch základové desky je dobré odizolovat hydroizolací, např. IPA lepenkou. Toto provedení základů je ve všech ohledech nejlepší pro všechny domky a altány a zaručuje jejich dlouhou životnost.

V případě, že si nebudete vědět rady jak správně základy připravit, tak se prosím obraťte na specializovanou firmu na "zemní práce".

Každý dobře víme, že základem každé stavby jsou kvalitní základy. Z tohoto důvodu nepodceňujte tuto skutečnost ani u tohoto typu výrobku. Základy pod chatku musí být pevné a rovné.

 

Správně udělaná podklad pod zahradní domek

základy pod zahradní nářaďové domky

Kotvení dřevostaveb

Chaty 28 mm - jednoduchý rám:
- kotvení rámu do betonu : zatloukací hmoždinky - pouze do bočních rámů; do rozměru 3 x 3 m - 4 ks, u větších rozměrů - 6 ks (v případě terasy nebo přístavku adekvátně použít více kusů)
- kotvení stěn a rámu : „ L „ kotva 40 x 60 x 40 mm - pouze do bočních stěn; do rozměru 3 x 3 m - 4 ks, u větších rozměrů - 6 ks (v případě terasy nebo přístavku adekvátně použít více kusů)
- cena za 1 prvek (1 x zatl. hmoždinka a 1 x „ L „ kotva) vč. práce = 100,00 Kč s DPH


Chaty 33 a 50 mm -dvojitý rám:
- kotvení rámu do betonu : kotevní šroub 10 x 120 mm - po obvodu rámu; kotvit cca po 2 m
- kotvení stěn a rámu : „ L „ kotva 55 x 70 x 70 mm - do obvodových stěn; kotvit cca po 2 m
- cena za 1 prvek (1 x kotevní šroub a 1 x „ L „ kotva) vč. práce = 120,00 Kč s DPH


Sloupky:
- kotvení pomocí „ L „ kotvy 55 x 70 x 70 mm (2 ks na jeden sloupek) a zatloukacích hmoždinek (4 ks na 2 „ L „ kotvy, resp. 4 ks na jeden sloupek)
- cena za 1 prvek (2 ks „ L „ kotvy) vč. práce = 150,00 Kč s DPH

 

Základy pod pergoly

Aby se pergola dala přikotvit, je potřeba mít připravený betonový podklad. Buď betonovou desku o síle min. 100 mm, vystuženou KARI sítí 150 x 150 x 6 mm nebo betonové patky. Ty by měly být min. o rozměru 300 x 300 mm a hluboké min. 600 mm.
 

Základy pod zahradní pergoly

 

Kotvení pergol

Ke všem zahradním pergolám si můžete objednat kotvy, které slouží k ukotvení pergoly do betonových patek. Toto ukotvení provádíme v rámci montáže Pokud si zákazník objedná pergolu bez montáže, kotvení si provede sám.
 

Kotevní patky pro zahradní pergoly

 

 

 

 

© Viktor Dolejší, Garden Styl, 2010